Kérem várjon...
Nyitólap | 2019. augusztus 20., kedd

Felhasználási feltételek

Látogató: A weboldalt böngésző felhasználó.
Hirdető
: Regisztáció után létrejövő felhasználó. Hirdetéseket tölthet fel a rendszerbe, ill. használhat minden olyan funkciót, mint a Látogató.
Szolgáltató: A www.rc-piac.hu weboldal üzemeltetője

Látogató jogai és kötelezettségei:
 • Használhatja a weboldal összes Látogató számára elérhető funkcióját.
 • Tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős a weboldalon látható Látogatói tartalom valóságtartalmáért, jogszerűségéért.
 • A weboldalon található információkat nem használhatja fel jogellenes célra.
 • A weboldal üzemeltetőjének joga van indoklás nélkül törölni bármilyen jogot sértő vagy nem sértő, de neki hátrányos tartalmat.
 • Nem írhatnak a jó ízlést sértő, lejárató hozzászólásokat, a gyűlöletre uszító, a rasszista és a mások vallási- vagy nemzeti hovatartozását sértő véleményeket.
 • Nem használhatják a hozzászólási felületeket reklámtevékenység folytatására.

Hirdető jogai és kötelezettségei:

 • A regisztráció során bejelöli, hogy elfogadja a Felhasználási Feltételeket és az Adatvédelmi nyilatkozatot.
 • Köteles a Látogatóra előírt jogok és kötelezettségek betartására.
 • Tudomásul veszi, hogy az általa elhelyezett tartalmakért ellenszolgáltatást nem igényelhet.
 • Tudomásul veszi, hogy bármikor töröltetheti magát a rendszerből. Törlési igényét a wolfbyte@externet.hu email címen igényelheti.
 • Vállalja, hogy valós tartalmakat tölt fel.
 • A www.rc-piac.hu fórumon, hirdetésekben és a hozzászólási felületeken megjelenő tartalmakat a felhasználók töltik fel, és azokért ők vállalják a felelősséget, a Szolgáltató nem.
 • A www.rc-piac.hu oldalra csak olyan tartalmak tölthetőek fel, amik nem sértik harmadik személy szerzői jogait.
 • Köteles minden általa elvárhatót megtenni személyes adatai, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelme érdekében.

Szolgáltató jogai és kötelezettségei:

 • Szolgáltató a Rendszer esetleges rejtett hibái miatt bekövetkezett kellemetlenségekért, anyagi veszteségért felelősséget nem vállal. A Szolgáltató törekszik a hibák kijavítására.
 • Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Felhasználási Feltételeket a weboldalon keresztül történő értesítés mellett egyoldalúan módosítsa.
 • A Szolgáltató nem garantálja a weboldal folyamatos rendelkezésre állását és az egyes funkciók folyamatos igénybevételének lehetőségét.
 • A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármely funkció elérhetőségét időlegesen felfügessze, vagy véglegesen megszüntesse.
 • A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy értesítés nélkül törölje azokat a hirdetőket vagy hirdetéseiket, hozzászólásokat akik/amelyek nyilvánosságra hozott szöveges, vagy fényképes közleménye: szerzői jogot, vagy üzleti titkot sért, személyhez fűződő jogot sért, más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaél, erőszakra buzdít vagy emberi élet kioltására alkalmas fegyvert reklámoz, kábítószer termelésére, forgalmazására, fogyasztására ösztönöz, más hasonló szolgáltóra utalást tesz, kísérletet tesz a rendszerbe történő betörésre beágyazott kód segítségével.
 • A fórumon, hirdetésekben és a hozzászólási felületeken közölt adatok megbízhatóságával, hitelességével, minőségével kapcsolatban a Szolgáltató semmifajta kontrollt nem végez, így a Szolgáltató semmilyen értelemben nem vonható felelősségre az elhelyezett információkból következő esetleges káresemények miatt.
 • Szolgáltató: Farkas Tamás, 9081 Győrújbarát, Nagy Lajos u. 9. E-mail: wolfbyte@externet.hu
 • A Szolgáltató, mint közvetítő van jelen, nem felelős a Hirdető, Látogató által továbbított információért.
 • A Szolgáltató az Adatkezelési Szabályzatban leírtakat messzemenően betartja.
 • regisztrált tag
  1748
 • hirdetés
  314
 • hirdetés klikk
  1275268
 • hozzászólás
  112